A kazán napjainkban

A kazán egy olyan épületgépészeti berendezés, ami az éghető tüzelőanyagban tárolt, szunnyadó kémiai energiát elégetés, azaz oxidáció útján szabadít fel hővé alakítva azt, amit egy közegnek adunk át. E közeg általában víz, de lehet túlhevített gőz; folyékony-, vagy gáz halmazállapotú is. Ez tehát oxidációs folyamat, amiből következik, hogy a kazán működéséhez feltétlenül szükséges az elégséges mértékű légellátás és az égés során felszabaduló gázok elvezetése, valamint említettek miatt – amolyan alapkövetelményként – a kazán szakszerű telepítésének elvégzése és a biztonsági kritériumok messzemenő betartása.

Gyakori kazán típusok és tüzelőanyaguk

Egy kazán típusát maghatározhatja a benne zajló égés során felhasznált tüzelőanyag is.
Ilyenkor konvencionálisan a tüzelőanyag légköri nyomáson való halmazállapota alapján tipizálunk. Egy ventil-team kazán ezek alapján lehet szilárd tüzelésű, folyékony tüzelésű és gáztüzelésű kazán. A szilárd tüzelőanyagúak közé sorolnak egyes égethető hulladéktípusokat, a biomasszát, a szenet és a szénport, a pelletet és előbbiek keverékeit, a vegyes tüzelőanyagokat. A folyékony tüzelőanyagok pl. a tüzelő-, és a fűtőolaj, valamint a kőszénkátrány olaja is.

kazán

A kazán alapegységei

A fentebb felsorolt különböző típusú anyagok elégetése logikusan különböző berendezéseket követel meg, attól függően, hogy gáz-, folyékony-, vagy éppen szilárd halmazállapotú tüzelőanyaggal akarunk tüzelni. A kazán azon része, ahol az égési folyamat zajlik, a kazán tűztere. Nyilván, a járulékos hőfelszabadulás miatt egyúttal itt mérhető a kezén belsejében a legmagasabb hőmérséklet is. Az égés során felszabaduló forró füstgázok a hővel besugárzott felületeknek/hőcserélőknek adják át energiájukat. A kazán tűztér belső felületét ezért is szokták a jobb hőátadás miatt jó hővezető anyagokkal burkolni.
A szilárd tüzelésű kazán tüzelőanyagait egy hőnek ellenálló mechanika segítségével juttatják a kazán tűztérébe, ahol egy többnyire rácsos tartószerkezeten, a rostélyon meggyullad, és az égése nyomán keletkezett hamu a rostély rácsain keresztül lepotyog egy tárolóba. Ha tökéletesebb égést akarunk megvalósítani, akkor az említett, szilárd halmazállapotú tüzelőanyagot nem óriási kavicsokhoz hasonló méretben, hanem porrá őrlését követően egy különleges, leverős égőn keresztül, levegővel keverve fújják be a tűztérbe, ahol az a szekunder körben betáplált levegővel keveredve ég el. Gyakori jelenség a különböző minőségű szilárd tüzelőanyagok váltakozó felhasználása esetén az égési teljesítmény ingadozása. Ilyenkor a lassabban égő anyagok megfelelő elégetését a tűztéren keresztül gyakran a rostély hősugárzása biztosítja. Szintén emiatt, a gyengébb minőségű tüzelőanyag, ha az be sem akar gyulladni, akkor ún. támasztó-égőkön át betáplált támasztólángot biztosítanak, hogy a megmaradt tüzelőanyag elégetése is megvalósuljon. A folyékony halmazállapotú tüzelőolajok elégetése többnyire az imént felsorolt megoldásokéhoz hasonló módon zajlik. Ilyen esetekben az olaj melegítését követően elporlasztják azt, majd levegővel elkeverve befújják a kazán tűzterébe.

A szilárd anyagú széntüzelés ma már egyre kevésbé alkalmazott eljárás, a gáztüzelés vele szemben egyre gyakoribb, aminek számos oka van. Gáztüzelés során legfeljebb kormozódástól kell tartanunk, mert hamu nem keletkezik. Egyúttal a berendezés megépítése is költséghatékonyabb, folyamatai ma már szinte teljes mértékben automatizálhatók, ráadásul minimális légfelesleggel működtethetők. Ilyenkor a gáz halmazállapotú tüzelőanyagot speciális gázégők segítségével juttatják a kazán tűzterébe. A gázégők kínálata rendkívül széles, a legkülönfélébb típusok terjedtek el. A vegyes tüzelésű kazán, vagy más néven a kombinált tüzelésű kazán kifejezés a különböző halmazállapotú tüzelőanyagok egyidejű, vagy éppen váltakozva történő elégetésére használatos napjainkban.

This entry was posted in General.

A készbeton szállítás nyomában

A készbeton szállítás napjaink építőiparának szerves és nélkülözhetetlen részét képezi, vagyis leginkább ott, ahol szilárd alapzatra kell szilárd, vagy bármilyen falazatot és tetőt felhúzni. De a készbeton szállítás nemcsak új épületek és építmények felhúzásának az elválaszthatatlan része, hanem a felújítások és az átalakítások során is sok munkát jelent a készbeton szállítás. A kész beton szállítás ezzel együtt előszeretettel igényelt szolgáltatás bármilyen folyékony betont igénylő munkálat során. Ilyen, a készbeton szállítás szolgáltatásait igénylő feladatok lehetnek például a kerítések építése, mozgózsaluk öntése, kerítésalapzat kiöntése, beton szerkezeti anyagok formába való kiöntése, de ide sorolhatók még a nagyobb teherbírással és szilárdsággal rendelkező betonból készült medencék falazat is, valamint a nagyobb városi, vagy ipari minőségben működő víz- és szennyvízvezetékek, vízelvezető csatornák betonból készült csövei, elosztói is.

A készbeton szállítás lényege és működése

A készbeton szállítás tevékenysége arra a fennálló és -jelen tendenciákat figyelve- szűnni nem akaró piaci igényre összpontosít, ahol nagyobb mennyiségű beton kerül felhasználásra, ugyanakkor a felhasználás helyszínén nem rendelkeznek ilyen mennyiség előállításához szükséges technikai és egyéb feltételekkel, vagy éppen a helyszín maga nem ideális a beton ilyen mennyiségben történő előállításához. Tulajdonképpen a készbeton szállítás a betont folyamatosan állítja elő, ilyen tekintetben az alkalmazott betonkeverő teherautók forgódobjának űrtartalma mindössze hozzávetőleges adat lesz csupán, hiszen a keverőkocsi folyamatos működése biztosítja a nagy mennyiségű friss beton minőségi előállítását. Az ilyen járművek nagy előnye, hogy a megrendelő már készen kapja az árut, neki nem kell bajlódnia a megfelelő minőségű mennyiség előállításával és a szállításával sem. Hiszen a készbeton szállítás legnagyobb előnye, hogy maga gyártási folyamat a végfelhasználás helyszínétől távol és függetlenül megvalósítható és a készbeton szállítás gyakorlatában ez ráadásul bevett szokás is.

készbeton szállítás

A készbeton szállítás eszközei

A készbeton szállítás leghíresebb és legelterjedtebb eszköze természetesen a betonkeverő kocsi. A készbeton szállítás eme szimbolikus járművének ugyanis kulcsszerepe van a készbeton szállítás folyamatát illetően. A keverőkocsi végzi a folyékony, öntésre kész beton előállítását, folyékonyan tartását, magának a betonnak a helyszínre szállítását és nagyrészt a beton kiöntését annak végső, rendeltetésszerű helyére. A kész beton szállítás így egy meglehetősen jól szabályozható folyamat.

A készbeton szállítás, mint eljárás

A kész beton szállítás eljárása kölönböző anyagok állapotjelzőinek egyidejű fokozott figyelembe vételét kívánja meg, majdnem mint amikor egy finom levest készít az ember. A készbeton szállítás betonkészítése a gulyás receptjétől abban különbözik, hogy itt nem marhahússzeleteket, krumplit és friss zöldségeket, valamint fűszereket dobálunk bele a vízbe, hanem sódert, cementet, és egyéb adalékokat adagolunk bele folyamatosan a keverődobba, de természetesen itt is kulcs szerep jut a víznek, hiszen az képezi majd a „leves” folyékony állagát. A készbeton szállítás végeredménye tehát a friss, jó minőségű, folyékony beton, mely szállítás és kiöntés után gyorsan köt és megfelelő szilárdságú lesz.

This entry was posted in General.